holysz.com - strona Jacka Hołysza

 
 

Regulamin kar

Od sezonu 2006 gracze Latoligi karani są za spóźnianie się na mecze oraz odwoływanie w nich swojego udziału. Kary mają na celu zdyscyplinowanie zawodników, gdyż spóźnienia są przejawem brakiem szacunku wobec czasu osób przybywających na mecze punktualnie. Natomiast odwoływanie udziału w spotkaniach stanowi problem dla organizatora w sytuacji, gdy składy zostały już ustalone i często w ostatniej chwili trzeba znaleźć zastępstwo, co nie zawsze się udaje - wtedy na boisku występuje nieparzysta liczba osób (co rzutuje negatywnie na jakość gry), a w skrajnych przypadkach mecz trzeba odwołać z powodu niewystarczającej liczby zawodników.

Spóźnienia

spóźnienie przekraczające 15 minut

-1
spóźnienie przekraczające długość jednej połowy

-2

Odwoływanie udziału w meczu

I. Mecze typu trzech na trzech, czterech na czterech

1. Po ustaleniu przez organizatora składów jedna osoba odwołuje swój udział w meczu:
a) mecz odbywa się (udaje się zwerbować jednego zawodnika lub przekonać kogoś, żeby nie grał)-3
b) mecz odbywa się (nie udaje się zwerbować żadnego zawodnika, nierówne składy)-5
c) mecz nie odbywa się-7

2. Jedna osoba nie pojawia się na meczu nie informując o tym wcześniej organizatora:
a) mecz odbywa się (udaje się zwerbować jednego zawodnika lub przekonać kogoś, żeby nie grał)-9
b) mecz odbywa się (nie udaje się zwerbować żadnego zawodnika, nierówne składy)-15
c) mecz nie odbywa się-21

3. Po ustaleniu przez organizatora składów dwie osoby jednocześnie (np. bracia) odwołują udział w meczu:
a) mecz odbywa się (udaje się zwerbować dwóch zawodników)-1
b) mecz odbywa się (nie udaje się nikogo zwerbować)-3
c) mecz odbywa się (nie udaje się zwerbować żadnego zawodnika, nierówne składy)-5
d) mecz nie odbywa się-7

4. Dwie osoby jednocześnie nie pojawiają się na meczu nie informując o tym wcześniej organizatora:
a) mecz odbywa się (udaje się zwerbować dwóch zawodników)-3
b) mecz odbywa się (nie udaje się nikogo zwerbować)-9
c) mecz odbywa się (nie udaje się zwerbować żadnego zawodnika, nierówne składy)-15
d) mecz nie odbywa się-21

II. Mecze typu pięciu na pięciu, sześciu na sześciu, siedmiu na siedmiu itp.

1. Po ustaleniu przez organizatora składów jedna osoba odwołuje swój udział w meczu:
a) udaje się zwerbować jednego zawodnika lub przekonać kogoś, żeby nie grał-2
b) nie udaje się zwerbować żadnego zawodnika, nierówne składy-4

2. Jedna osoba nie pojawia się na meczu nie informując o tym wcześniej organizatora:
a) udaje się zwerbować jednego zawodnika lub przekonać kogoś, żeby nie grał-4
b) nie udaje się zwerbować żadnego zawodnika, nierówne składy-8

3. Po ustaleniu przez organizatora składów dwie osoby (np. bracia) odwołują jednocześnie udział w meczu

-1

4. Dwie osoby jednocześnie nie pojawiają się na meczu nie informując o tym wcześniej organizatora

-2


UWAGA: Jeśli osoba, która odwołuje swój udział w spotkaniu wskaże
lub powoła inną osobę, która może ją zastąpić, punkty nie zostaną odjęte!


Dodatkowe informacje:

a) nie są przewidziane regularne spotkania typu "trzech na trzech" - takie mecze mogą odbywać się tylko wtedy, gdy tuż przed meczem okaże się, że nie pojawili się zawodnicy, którzy deklarowali swój udział

b) decyzję o rozegraniu meczu typu "trzech na trzech" lub "trzech na czterech" podejmują zawodnicy poprzez głosowanie - w przypadku remisu głos decydujący ma organizator rozgrywek

c) nierówne składy nie mogą być powodem odwołania meczów "czterech na pięciu", "pięciu na sześciu" itp.

d) jeśli swój udział w meczu odwołuje najpierw jedna osoba, a po niej dwie osoby jednocześnie, to nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń i uznaje się, że najpierw zgłosiły się dwie osoby odwołujące swój udział naraz (przykładowo: został umówiony mecz typu "pięciu na pięciu". Do organizatora dzwoni jedna osoba informując, że się nie pojawi, a organizatorowi nie udaje się nikogo zwerbować. Następnie dzwonią dwie kolejne osoby odwołując swój udział w meczu. W takiej sytuacji obowiązuje następujący model przy ustalaniu kar: mecz typu "pięciu na pięciu" zamienia się w mecz typu "czterech na czterech", a następnie w mecz "trzech na czterech" - nie zaś w mecz typu "czterech na pięciu", a następnie "trzech na czterech")

Inne kary

a) opuszczenie boiska przed upływem końca meczu bez ważnego powodu

-1
b) wyzywanie innych zawodników-1
c) brutalny faul-2

Przewinienia nie przewidziane w regulaminie mogą zostać ukarane na podstawie decyzji podjętej w wyniku dyskusji przeprowadzonej na łamach forum. Wymiar kary przewidziany w regulaminie może zostać zmieniony, jeśli istnieją dodatkowe okoliczności łągodzące lub obciążające zawodnika - ostateczną decyzję podejmuje zawsze organizator.

Nagrody

a) pozostanie w domu, aby składy były równe (gdy jedna osoba odwoła swój udział w meczu)

+1
b) fair-play, wyjątkowo szlachetne zachowanie w trosce o dobro innych zawodników

+1

forum | powrót do strony głównej serwisu piłkarskiego | powrót do holysz.com