holysz.com - strona Jacka Hołysza

 
 

Ranking wszech czasów - statystyki po meczu nr 212

Rankingi wszech czasów powstały w oparciu o dane zgromadzone w sezonach 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008. Ponieważ w 2004 roku nie notowano jeszcze asyst, przy obliczaniu średniej asyst zostały wzięte pod uwagę tylko mecze zagrane w 2005, 2006, 2007 i 2008 roku (liczba takich spotkań nie została jednak wyszczególniona w żadnej tabeli zamieszczonej na tej stronie, aby nie wprowadzać zamieszania). Przy obliczaniu rankingów nie były brane pod uwagę punkty karne (naliczane zawodnikom np. za spóźnienia i odwoływanie udziału w meczach), ponieważ co roku obowiązywały inne przepisy.

Poniżej znajdują się tabelki demonstrujące rankingi graczy w następujących kategoriach: rankingi punktowe, liczba strzelonych bramek, średnia bramek na mecz, wygrane spotkania, liczba asyst oraz średnia asyst na mecz. Pod tabelkami cząstkowymi znajduje się tabela zbiorcza, w której można znaleźć również informacje zarówno o zagranych, jak i przegranych meczach, a także o liczbie strzelonych bramek samobójczych - posortowana jest ona alfabetycznie (według nazwisk graczy).

Najważniejsze klasyfikacje to rankingi punktowe. Ranking czerwony ma na celu podsumowanie wszystkich osiągnięć graczy, a podstawą do jego obliczania są miejsca zajmowane przez graczy w pięciu rankingach cząstkowych (ranking zagranych spotkań nie jest brany pod uwagę) - numery zajmowanych przez graczy miejsc są dodawane; wynik odejmuje się od sumy najgorszych możliwych miejsc (455), zaś do uzyskanej liczby punktów dodaje się ilość zagranych spotkań i odejmuje bramki samobójcze.

Ranking niebieski oblicza się sumując liczbę strzelonych bramek, średnią bramek na mecz, liczbę asyst, średnią asyst na mecz oraz wygrane mecze. Dodaje się również 0,5 punktu za każdy zagrany mecz, a odejmuje 0,5 punktu za każdą bramkę samobójczą. Uwaga: podczas obliczania rankingu osób, które wzięły udział w tylko jednym meczu, nie są brane pod uwagę średnie asyst i strzelonych bramek.

Rankingi czerwony i niebieski stanowią podstawę rankingu wszech czasów. Ranking ten obliczany jest w oparciu o miejsca zajmowane przez graczy w rankingach czerwonym i niebieskim - odzwierciedla on niejako "średnią zajmowanych miejsc". W przypadku równej liczby punktów o miejscu decydują kolejno: pozycja w rankingu czerwonym, pozycja w rankingu niebieskim, liczba wygranych spotkań, liczba strzelonych goli, termin debiutu w Latolidze, losowanie.

Kolorem czarnym oznaczeni są byli członkowie klasy 4B LO im. KEN (1997-2001) oraz członkowie ich rodzin, kolorem szarym pozostali gracze.W latach 2004-2008 odbyło się 212 spotkań, w których strzelono 5028 bramek. Średnia na mecz: 23,7

Najwięcej goli zdobytych przez gracza w jednym meczu: 15 (Pieniądz).
Najwięcej asyst zaliczonych przez gracza w jednym meczu: 12 (Zefir, Zbychu)

Bramki samobójcze: 83forum | powrót do strony głównej serwisu piłkarskiego | powrót do holysz.com