holysz.com - strona Jacka Hołysza

 
 


Statystyki po meczu nr 17 (14.09)

Poniżej i obok znajdują się tabelki demonstrujące ranking graczy w następujących kategoriach: ranking punktowy, liczba strzelonych bramek, średnia bramek na mecz, wygrane spotkania, liczba asyst oraz liczba średna asyst na mecz. Pod tabelkami cząstkowymi znajduje się tabela zbiorcza, w której można znaleźć również informacje zarówno o zagranych, jak i przegranych meczach - posortowana jest ona alfabetycznie (według nazwisk graczy).

Najważniejsze klasyfikacje to rankingi punktowe. Pierwszy z nich, ranking względny ma na celu podsumowanie wszystkich osiągnięć graczy, a podstawą do jego obliczania są miejsca zajmowane przez graczy w pięciu rankingach cząstkowych - numery zajmowanych przez graczy miejsc są dodawane; wynik odejmuje się od sumy najgorszych możliwych miejsc (obecnie 166), zaś do uzyskanej liczby punktów dodaje się ilość zagranych spotkań i odejmuje bramki samobójcze.

Ranking klasyczny oblicza się sumując liczbę strzelonych bramek, średnią bramek na mecz, liczbę asyst, średnią asyst na mecz oraz wygrane mecze. Dodaje się również 0,5 punktu za każdy zagrany mecz, a odejmuje 0,5 punktu za każdą bramkę samobójczą. Uwaga: podczas obliczania rankingu osób, które wzięły udział w tylko jednym meczu, nie są brane pod uwagę średnie asyst i strzelonych bramek.

Kolorem czarnym oznaczeni są byli członkowie klasy 4b LO im. KEN (1997-2001) oraz członkowie ich rodzin, kolorem szarym pozostali gracze.


W tym roku odbyło się
17 spotkań

Padło w nich 457 bramek
(średnia bramek na mecz: 26,9)

Najwięcej bramek zdobytych
przez gracza w jednym meczu:
12 (Radunio)

Najwięcej asyst zaliczonych
przez gracza w jednym meczu:
11 (Czaro)

Bramki samobójcze: 6forum | powrót do strony głównej | powrót do holysz.com