holysz.com - strona Jacka Hołysza

 
 


Statystyki po meczu nr 71 (28.09)

Poniżej i obok znajdują się tabelki demonstrujące ranking graczy w następujących kategoriach: ranking punktowy, liczba strzelonych bramek, średnia bramek na mecz, wygrane spotkania, liczba asyst oraz liczba średna asyst na mecz. Pod tabelkami cząstkowymi znajduje się tabela zbiorcza, w której można znaleźć również informacje zarówno o zagranych, jak i przegranych meczach - posortowana jest ona alfabetycznie (według nazwisk graczy).

Najważniejsze klasyfikacje to rankingi punktowe. Pierwszy z nich, ranking względny ma na celu podsumowanie wszystkich osiągnięć graczy, a podstawą do jego obliczania są miejsca zajmowane przez graczy w pięciu rankingach cząstkowych - numery zajmowanych przez graczy miejsc są dodawane; wynik odejmuje się od sumy najgorszych możliwych miejsc (obecnie 312), zaś do uzyskanej liczby punktów dodaje się ilość zagranych spotkań i odejmuje bramki samobójcze.

Ranking klasyczny oblicza się sumując liczbę strzelonych bramek, średnią bramek na mecz, liczbę asyst, średnią asyst na mecz oraz wygrane mecze. Dodaje się również 0,5 punktu za każdy zagrany mecz, a odejmuje 0,5 punktu za każdą bramkę samobójczą. Uwaga: podczas obliczania rankingu osób, które wzięły udział w tylko jednym meczu, nie są brane pod uwagę średnie asyst i strzelonych bramek.

Kolorem czarnym oznaczeni są byli członkowie klasy 4b LO im. KEN (1997-2001) oraz członkowie ich rodzin, kolorem szarym pozostali gracze.

W tym roku odbyło się
71 spotkań.

Padło w nich 1690 bramek.

Średnia bramek na mecz: 23,8

Najwięcej bramek zdobytych
przez gracza w jednym meczu:
12 (Grzegorz Nowak)

Najwięcej asyst zaliczonych
przez gracza w jednym meczu:
8 (Zbychu)

Bramki samobójcze: 34


Serdeczne podziękowania dla Piotra Hołysza, który opracował system automatycznego liczenia rankingu czerwonego.


forum | powrót do strony głównej | powrót do holysz.com